Horizont 2003 Alapítvány

Alapítványunkról

A Horizont 2003. Vidékfejlesztési Alapítvány 2004. február 26-án jött létre. A közhasznú alapítvány hangsúlyosan a település- és vidékfejlesztésre, civil szervezetek fejlesztésére, valamint a megye és a szűkebb régió hátrányos helyzetű kistérségeinek, településeinek, non-profit szervezeteinek segítése céljából szerveződött.

Az Alapítvány alapszabály szerinti céljai a következők:

  • Segíteni Szekszárd és térsége gazdasági-, non-profit szférájának fejlődését
  • Segíteni, hogy a térség civil szervezeteinek fejlettségi szintje növekedjen, működési feltételeik javuljanak
  • Olyan tevékenységek támogatása, melyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulhatnak a működési területünk térségének fejlődéséhez
  • A célok megvalósítása érdekében Alapítványunk 2007-ben információs és képzési, közösségi funkciókat ellátó Weblapot hozott létre, amelynek folyamatos fejlesztésével a térség fejlődését és a mindennapi működési feltételek javítását igénylő non-profit szervezeteivel, valamint más gazdasági szereplőkkel történő kommunikációt javítja.

    Az Alapítvány folyamatosan bővülő feladatainak ellátására jelenleg 1 fő társadalmi megbízatású ügyvezető-projektmenedzsert bízott meg 2004. januárjától. Emellett a kuratórium tagjai és önkéntesek segítik a feladatok szakszerű és hatékony ellátását.

    Az Alapítvány megalakulása óta alapvetően az alapító okiratban megjelölt tevékenységeket végzi. A 2007-es év második felének egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a meglévő és üzemelő Weblap által generált kapcsolatok kiaknázásával a környező elmaradott térségekből is minél több non-profit szervezetet kapcsoljon be az információáramlásba, pályázati forrás-szerzésbe, hozzájárulva ezzel is a térség fejlesztéséhez.

    Horizont 2003 Vidékfejlesztési Alapítvány, 7172 Harc, Béke u. 9.